RegulaminNiniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Nakładki na aplikację Kodi i pokrewnych “Multimedia Master” oraz „Multimedia Master Edycja Specjalna”

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:
Nakładka – Układ dostosowania programu Kodi według wizji Autora wraz z pakietem wtyczek oraz ich ustawieniami.
Autor – Twórca projektu posiadający wszelkie prawa własności intelektualnej.
Sprzedawca – Osoby lub Firmy upoważnione przez Autora do rozpowszechniania, reklamowania i sprzedaży Nakładki.
Multimedia Master (MM) – Nazwa darmowej nakładki przygotowanej przez Autora.
Multimedia Master Edycja Specjalna (MMES) – Nazwa płatnej nakładki przygotowanej przez Autora.
Użytkownik – Osoba korzystająca z Nakładki.
Wtyczka – darmowe narzędzie umożliwiające oglądanie w streamingu materiałów audio – wizualnych lub innych zasobów znajdujących się w Internecie.
Pobranie i zainstalowanie Nakładki MM lub Nakładki MMES jest równoznaczne z tym, że Użytkownik przeczytał i zaakceptował Regulamin i zgadza się z każdym punktem.
Jeśli nie zgadzasz się z Regulaminem lub z jakimkolwiek punktem, to nie instaluj Nakładki.

 1. Nakładka zawiera nazwy lub znaki towarowe, które zostały zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie dla celów informacyjnych. Autor oraz Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za użytkowników, którzy nielegalnie wykorzystują nazwy i znaki towarowe zawarte w Nakładce oraz za ewentualne szkody, które mogłyby być wyrządzone podczas użytkowania nazw i znaków towarowych zawartych w Nakładce.
 2. Kodi jest zarejestrowanym znakiem towarowym fundacji XBMC rozpowszechnianym na licencji GPL. Kodi oraz XBMC nie są połączone lub w inny sposób związane z Nakładką.
 3. Rozmieszczenie elementów umieszczonych w Nakładce oraz jej układ graficzny stanowią utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Autorskie prawa do układu graficznego oraz rozwiązań w niniejszej nakładce przysługują Autorowi. Nakładka ta nie może być powielana bez zgody Autora.
 4. Wtyczki zawarte w Nakładce należą do autorów tychże wtyczek i nie są własnością Autora MM i MMES oraz Sprzedawcy, wtyczki są darmowe i powszechnie dostępne w Internecie, każdy ma do nich dostęp. Autor Nakładki oraz Sprzedawca nie są odpowiedzialni za ich działanie ani za ewentualne wyrządzone szkody. Wszystkie wtyczki oraz inne dodatki (np. tapety) umieszczone w Nakładce nie są tworzone lub utrzymywane przez Autora lub Sprzedawcę. Wtyczki zawarte w MM oraz w MMES nie są modyfikowane, ulepszane lub zmieniane przez Autora czy Sprzedawcę, Autor jedynie przygotował rozmieszczenie proponowanego zestawu wtyczek i dodatków.
 5. Opłata za MMES jest opłatą za usługę poszeregowania, posegregowanie i uporządkowania wtyczek ogólnie dostępnych w Internecie.
 6. Autor oraz Sprzedawca nie tworzą, nie rozwijają oraz nie wspierają finansowo wtyczek oraz dodatków zawartych w Nakładce.
 7. Problem z niedziałającą wtyczką należy zgłaszać autorowi danej wtyczki. Jeżeli wtyczka nie działa przez dłuższy czas Autor Nakładki może jedynie ją usunąć i ewentualnie zastąpić inną wtyczką.
 8. Autor oraz Sprzedawca nie przechowują oraz nie umieszczają na swoich serwerach oraz witrynach żadnych plików multimedialnych, materiałów audio – wizualnych lub transmisji na żywo (streaming), których nie są pełnoprawnymi właścicielami. Niniejszym, żaden z materiałów zawartych w Nakładce, dostępny przy pomocy wtyczki, nie jest hostowany na serwerach Autora lub Sprzedawcy. Wszelkie odnośniki do serwisów udostępniających materiały audio – wizualne zawarte są we wtyczkach.
 9. Multimedia Master Edycja Specjalna jest budowana na prywatne potrzeby Autora zaś dostęp do tej Nakładki może być przekazany osobom, które udzieliły dotacji na istnienie i rozwój kanału informacyjnego na YouTube lub zakupiły Nakładkę na stronach Sprzedawców. Dostęp taki jest przyznawany na określoną ilość pobrań Nakładki Multimedia Master Edycja Specjalna. Każde zakupione pobranie jest jednym fizycznym pobraniem pakietu instalacyjnego MMES z serwera bez względu na to czy jest to pobranie na to samo urządzenie czy na inne.
 10. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego przekazania swojego hasła do pobrania Nakładki MMES innej osobie, jednakże Autor oraz Sprzedawca nie biorą odpowiedzialności za nadmierne wykorzystanie pobrań w przypadku przekazania przez Użytkownika swojego hasła osobom trzecim.
 11. Czas realizacji zamówienia, czyli przesłanie instrukcji instalacji MMES wraz z hasłem (kodem, kluczem instalacyjnym) w przypadku płatności dokonanej przez system PayPal może potrwać do 24 godzin.
 12. W przypadku systemu płatności PayPal i okresie realizacji dłuższym niż 24 godziny lecz krótszym niż 72 godziny Użytkownik może ubiegać się o rekompensatę dłuższego okresu oczekiwania w postaci jednego, dodatkowego pobrania Nakładki MMES gratis. Chęć taką Użytkownik jest zobowiązany przesłać w przeciągu 14 dni od daty zakupu Nakładki MMES.
 13. W przypadku systemu płatności PayPal i okresie realizacji zamówienia dłuższym niż 72 godziny Użytkownik może ubiegać się o rekompensatę tak długiego okresu oczekiwania w postaci drugiej takiej samej ilości pobrań gratis. Chęć taką Użytkownik jest zobowiązany przesłać w przeciągu 14 dni od daty zakupu.
 14. W przypadku dokonania przelewu na konto bankowe użytkownik obowiązany jest przesłać stosowne potwierdzenie na adres e-mail: techmaniachd@gmail.com wraz z podaniem adresu e-mail, na który zakupione hasło ma być odesłane. Czas realizacji zakupu może potrwać do 14 dni od daty wpłynięcia przelewu na konto o ile użytkownik dochowa zasady przesłania potwierdzenia.
 15. Nakładka Multimedia Master jest udostępniana bezpłatnie.
 16. Użytkownik ma prawo wykonać kopię zapasową swojej nakładki MMES. Wykonaną kopię może on przywrócić wyłącznie na urządzeniu, na którym została ona pobrana pierwotnie.
 17. Autor Nakładki oraz Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jeśli Użytkownik straci swoją Nakładkę w następstwie nieprawidłowych działań lub uszkodzenia sprzętu a nie dochował uprzednio wykonania zalecanej kopii zapasowej.
 18. Próba przeniesienia wykonanej kopii na inne urządzenie niż pierwotne zakończy się blokadą tejże kopii ponieważ wiąże się to z łamaniem praw autorskich. Próba taka zostanie odnotowana na koncie Użytkownika.
 19. Użytkownik może korzystać z wtyczek lub innych dodatków przez siebie wybranych i odnalezionych w Internecie.
 20. W przypadku problemu z instalacją Nakładki użytkownik obowiązany jest przesłać na adres techmaniachd@gmail.com niezmieniony „Plik dziennika” zwany również „Plikiem rejestru dziennika” z programu Kodi z całego procesu instalacji w celu weryfikacji i analizy działań przeprowadzonych przez użytkownika. Porada jak odnaleźć „Plik rejestru dziennika” znajduje się TUTAJ
 21. Jeśli Użytkownik nie zastosuje się do pkt. 16 oraz samodzielnie podejmie decyzję o usunięciu Nakładki czy jakiegokolwiek pliku z nią związanego naprawa nie będzie możliwa i wtedy Użytkownik straci bezpowrotnie zakupione pobranie. Wszelka ingerencja wykonana przez Użytkowania na „Pliku rejestru dziennika”, jego zmiana lub modyfikacja zdyskwalifikuje ten plik i dalsza pomoc nie będzie możliwa.
 22. Autor oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z dalszej pomocy Użytkownikom wyjątkowo mocno eksploatującym poradnictwo i pomoc w zakresie użytkowania programu Kodi czy wszelkich wtyczek związanych z tymże programem lub Nakładką.
 23. Użytkownik Nakładki MMES jest zobowiązany do korzystania z zasobów pomocowych i poradników zamieszczonych na Blogu oraz kanale YouTube do których dostęp otrzyma w emailu wraz z instrukcją instalacji MMES.
 24. Pomoc i poradnictwo dla Użytkowników Nakładki MM jest ograniczona tylko do obszaru związanego z instalacją. Użytkowników MM obowiązuje także pkt. 16.
 25. Autor oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z udzielenia odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytanie dowolnym kanałem komunikacji, jeśli odpowiedź znajduje się na Blogu lub kanale YouTube. We wszystkich innych przypadkach odpowiedź udzielana jest w przeciągu 72 godzin.
 26. Pomoc techniczna w postaci Bloga jest nieograniczona dla Użytkownika i może on korzystać z Bloga w dowolnym czasie z wykluczeniem sytuacji wyjątkowych takich jak awaria lub problemy z serwerem hostującym tenże Blog.
 27. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania jednego obranego przez niego kanału kontaktu w celu kontynuacji konwersacji w jednym wątku. Użytkownicy kontaktujący się wszelką możliwą drogą w tej samej sprawie lub w innych zagadnieniach zmieniając kanał kontaktu zostaną pouczeni o zaprzestaniu takiego działania. Jeżeli Użytkownik w dalszym ciągu będzie poruszał to samo lub inne zagadnienia poprzez ciągłą zmianę kanałów komunikacji lub multiplikując wiadomość na wielu kanałach kontaktu, to w takiej sytuacji Autor oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z dalszej konwersacji z Użytkownikiem.
 28. Autor oraz Sprzedawca zastrzegają sobie prawo do odmowy sprzedaży Nakładki, czy dostępu do niej bez podania przyczyny.
 29. Uiszczona opłata za Nakładkę MMES nie podlega zwrotowi po wykorzystaniu pobrania.
 30. Użytkownik ma prawo w ciągu 14 dni od daty zakupu Nakładki MMES do odstąpienia od tegoż zakupu oraz ma prawo zażądać zwrotu pieniędzy pod warunkiem, że zakupione pobranie Nakładki MMES nie zostało wykorzystane.
 31. Autor oraz Sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dokładność, zgodność, legalność, przyzwoitość, prawa autorskie lub jakiekolwiek inne aspekty treści, które są strumieniowo przesyłane na urządzenia Użytkowników. Jeśli masz jakiekolwiek problemy związane z powyższymi kwestiami, prosimy o kontakt z odpowiednim właścicielem wtyczki, witryny lub programu, ponieważ ani Autor, ani Sprzedawca nie mają żadnej kontroli nad łączami, witrynami lub strumieniami, do których Użytkownik ma dostęp w Nakładce. Jeśli Użytkownik zauważy jakąkolwiek formę naruszeń prawa, powinien skontaktować się z właścicielem danej wtyczki, witryny lub programu w trybie natychmiastowym. W celu skontaktowania się z autorem danej wtyczki należy odszukać dane autora wtyczki we własnym zakresie.
 32. Użytkownik ma prawo dodać lub doinstalować do Nakładki inne wtyczki lub dodatki lecz robi to na własną odpowiedzialność. Użytkownik ma także prawo do usunięcia dowolnej wtyczki z pakietu Nakładki lecz robi to także na własną odpowiedzialność.
 33. Autor oraz Sprzedawca nie popierają piractwa oraz naruszenia praw autorskich, dlatego Użytkownik powinien upewnić się, że nie narusza obowiązującego prawa lub umów autorskich w danej jurysdykcji geograficznej, odpowiedzialność za sprawdzenie obowiązujących praw i przepisów na terenie zamieszkiwanego kraju spoczywa na Użytkowniku.
 34. Autor Nakładki zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości własnej Nakładki, tym samym przyznaje sobie prawo do usuwania wszelkich treści, materiałów lub wtyczek lub zakończenia wszelkich prac nad projektem Multimedia Master oraz Multimedia Master Edycja Specjalna.
 35. Aktualizacje Nakładki MM lub MMES są gwarantowane.
 36. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.